Framnæs Maritime AS løfter båter med vekt inntil 75 tonn, lengde inntil 90 fot og bredde inntil 7,3 meter.

 

Med vår lift fra Marine Travellift, USA, og vår transporter fra AltoService, Italia, samt annet løfte- og transportutstyr, håndterer vi din båt skånsomt og effektivt. Travelliften løfter båten i vårt  dokkanlegg og transporteren frakter den videre til opplagsplass eller veksted.

 

Sikkert, raskt og enkelt!

 

Framnæs Maritime AS. Postboks 2064, 3206 Sandefjord. Langestrandveien 15. 3222 Sandefjord. Tlf: 33 42 84 00. Fax: 33 42 84 20. E-post: mail@framnes-maritime.no

www.hurradesign.no