Framnæs Maritime AS tilfredsstiller alle myndighetskrav for marinaer: rensing av spylevann, oppsamling av pussestøv og henvisning til miljøstasjon.

 

Ved vårt dokkanlegg er det etablert renseanlegg for spylevannet fra opptaksbåtene. Partikler med uheldig miljøeffekt samles opp og deponeres forsvarlig.

 

Når du pusser din båt skal du plassere en presenning under båten for å samle opp alt pussestøv etc og deretter deponere dette forskriftsmessig i nærmeste miljøstasjon.

Presenning får du kjøpt hos Framnes Marine- og Industriservice as.

 

Veien til nærmeste miljøstasjon (Shell, Kamfjordkilen) finner her: http://www.vesar.no/sandefjord_/cms/50

Der skal du selv enkelt deponere sortert, miljøfarlig avfall.

 

 Pass på miljøet - benytt vårt anlegg!

 

Framnæs Maritime AS. Postboks 2064, 3206 Sandefjord. Langestrandveien 15. 3222 Sandefjord. Tlf: 33 42 84 00. Fax: 33 42 84 20. E-post: mail@framnes-maritime.no

www.hurradesign.no